Kilka słów o stronie
i jej autorach

Roczny kurs
Analizy Matematycznej

Linki do innych stron
o matematyce

 

O STRONIE
 
 
     Niniejsza witryna internetowa jest zbiorem szczegółowych opracowań wykładów Analizy Matematycznej, prowadzonych przez dr Janinę Niedobę na I roku Elektroniki i Telekomunikacji (wydział EAIiE).

     Strona ta przeznaczona jest dla wszystkich studentów, którzy preferują nowoczesne technologie nauczania i chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie Analizy Matematycznej.

     Poniżej przedstawiamy oznaczenia stosowane w wykładach. Dokładne zapoznanie się z nimi ułatwi studiowanie zawartych na tej witrynie materiałów.
 

Definicja x.yz (opis)
W takim oknie znajdują się wszystkie numerowane definicje.
 

Twierdzenie, stwierdzenie, lemat x.yz (opis)
Dla twierdzeń, stwierdzeń oraz lematów zarezerwowane są okienka niebieskie.
 

Przykład x.yz (opis)
Okienko zielone jest stosowane dla wszystkich przykładów.
 

Uwaga x.yz (opis)
Ważne (numerowane) uwagi są opatrzone czerwonym kolorem.
 

Wniosek x.yz (opis)
Wnioski pojawiają się w czarnym nagłówku.
 

Nienumerowany blok (typy, rodzaje, ...)
Wszystkie inne treści pojawiają się w fioletowym obramowaniu.
 

 
     Numeracja opracowań jest zgodna z tą, która występowała na wykładach dr Janiny Niedoby. Ponadto w witrynie funkcjonuje wyszukiwarka, która w znaczący sposób może ułatwić trafianie do konkretnych definicji, twierdzeń czy dowodów.