Strona główna    Planowane referaty    Wygłoszone referaty    Kontakt
 

W ramach seminarium zostały wygłoszone referaty:

25-04-2024

mgr Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Uogólnione symetrie równań różniczkowych zwyczajnych i redukcja równań typu ewolucyjnego - streszczenie

21-03-2024

prof. Ivan Tsyfra (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Uogólnione symetrie i redukcja równań różniczkowych cząstkowych - streszczenie

14-12-2023

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Uogólniona symetria liniowego równania transportu ciepła i jej zastosowania do poszukiwania "nowych" starych rozwiązań

30-11-2023

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Kompaktony w zmodyfikowanym równaniu Nesterenki - streszczenie

16-11-2023

Jakub Vašícek (Silesian University in Opava, Czech Republic), Generalized Infeld–Rowlands equation: Nonexistence of local Hamiltonian structures and complete description of local conservation laws - streszczenie

26-10-2023

mgr Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Non-point symmetry of Monge-Ampere type WDVV equation - streszczenie

1-06-2023

dr Iryna Yehorchenko (Instytut Matematyczny PAN), General Solutions for Modified Eikonal Equations - streszczenie

5-04-2023

prof. Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Zastosowanie twierdzeń o deformacji i przełęczy górskiej w teorii równań różniczkowych, część II

30-03-2023

prof. Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Zastosowanie twierdzeń o deformacji i przełęczy górskiej w teorii równań różniczkowych, część I - streszczenie

26-01-2023

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Hydrodynamiczny model ośrodka nielokalnego: dowód istnienia rozwiązań solitonowych - streszczenie

24-11-2022

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), O równaniach stanu w modelach opisujących ośrodki heterogeniczne i problemach istnienia i stabilności rozwiązań solitonowych, część III

17-11-2022

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), O równaniach stanu w modelach opisujących ośrodki heterogeniczne i problemach istnienia i stabilności rozwiązań solitonowych, część II

10-11-2022

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), O równaniach stanu w modelach opisujących ośrodki heterogeniczne i problemach istnienia i stabilności rozwiązań solitonowych, część I - streszczenie

27-10-2022

prof. Ivan Tsyfra (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Uogólnione symetrie, redukcja i rozwiązania nieliniowych równań różniczkowych typu ewolucyjnego - streszczenie

9-06-2022

dr hab. Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Układ paraboliczno-eliptyczny modelujący biologiczne kanały jonowe - streszczenie

19-05-2022

prof. Ivan Tsyfra (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie klasyczne równań różniczkowych zwyczajnych związanych ze stacjonarnymi całkowalnymi równaniami cząstkowymi - streszczenie

18-11-2021

Jakub Vašíček ( ), WDVV equations and invariant bi-Hamiltonian formalism - streszczenie

4-11-2021

mgr Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Niepunktowa symetria równania WDVV typu Monge-Ampere'a, część II

28-10-2021

mgr Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Niepunktowa symetria równania WDVV typu Monge-Ampere'a, część I - streszczenie

7-10-2021

prof. Roman Cherniha (Institute of Mathematics, NAS of Ukraine, Ukraine), Diffusive Lotka-Volterra system: symmetries, exact solutions and their applications - streszczenie

29-04-2021

prof. Roman Popovych (University of Vienna, Austria, Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine), Classes of differential equations and their equivalence groupoids. Part II

25-03-2021

prof. Roman Popovych (University of Vienna, Austria, Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine), Classes of differential equations and their equivalence groupoids. Part I - streszczenie

21-01-2021

Zakhar Makridin (Novosibirsk State University), Complete Integrability of a New Class of Hamiltonian Hydrodynamic Type Systems (referat wspólny z Maxim Pavlov, Novosibirsk State University) - streszczenie

10-12-2020

prof. Oleg Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Integrable systems and extensions of symmetry algebras. Part III

12-11-2020

prof. Oleg Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Integrable systems and extensions of symmetry algebras. Part II

29-10-2020

prof. Oleg Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Integrable systems and extensions of symmetry algebras. Part I - streszczenie

5-03-2020

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Regularyzacja i oszacowania rozwiązań równań eliptycznych, część II

27-02-2020

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Regularyzacja i oszacowania rozwiązań równań eliptycznych, część I

23-01-2020

Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Nieklasyczna redukcja problemu z warunkiem początkowym dla klasy nieliniowych równań ewolucyjnych, część II

16-01-2020

Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Nieklasyczna redukcja problemu z warunkiem początkowym dla klasy nieliniowych równań ewolucyjnych, część I - streszczenie

19-12-2019

dr Ivan Ovsyannikov (Department of Mathematics, University of Hamburg), Analytic tools for proving of chaos in dynamical models - streszczenie

12-12-2019

dr Łukasz T. Stępień (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Dekompozycja Bogomolnego (równania Bogomolnego) w nieliniowej teorii pola, część II

5-12-2019

Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Warunkowa symetria Lie-Backlunda i redukcja równań ewolucyjnych, część II

28-11-2019

dr Łukasz T. Stępień (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Dekompozycja Bogomolnego (równania Bogomolnego) w nieliniowej teorii pola, część I - streszczenie

21-11-2019

prof. Arthur Sergyeyev (Silesian University in Opava, Czech Republic), Integrable (3+1)-dimensional system with an algebraic nonisospectral Lax pair - streszczenie

7-11-2019

Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Warunkowa symetria Lie-Backlunda i redukcja równań ewolucyjnych, część I - streszczenie

24-10-2019

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Słabe rozwiązania układu równań w modelu kanału jonowego, część II

17-10-2019

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Słabe rozwiązania układu równań w modelu kanału jonowego, część I

30-05-2019

prof. Oleg Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Lax representations with non-removable parameters and integrable hierarchies of PDEs via exotic cohomology of symmetry algebras - streszczenie

16-05-2019

Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Warunkowa symetria ośrodka porowatego - streszczenie

11-04-2019

Petr Vojčák (Silesian University in Opava, Czech Republic), Nonlocal symmetries, conservation laws, and recursion operators of the Veronese web equation - streszczenie

4-04-2019

dr Hynek Baran (Silesian University in Opava, Czech Republic), Symbolic computations on diffieties - a brief introduction to Jets package - streszczenie

28-03-2019

mgr Aleksandra Lelito (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symmetries, exact solutions, and nonlocal conservation laws - streszczenie

21-03-2019

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Kanał jonowy

7-03-2019

prof. Ivan Tsyfra (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), O całkowalności stacjonarnego równania Schroedingera

17-01-2019

prof. Ivan Tsyfra (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie i nieklasyczne redukcje równań różniczkowych cząstkowych - streszczenie

10-01-2019

Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Nieklasyczne symetrie dla nieliniowych równań dyfuzji, cześć II

13-12-2018

Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Nieklasyczne symetrie dla nieliniowych równań dyfuzji, cześć I - streszczenie

29-11-2018

prof. Oleg I. Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Lax representations and exotic cohomology of symmetry algebras of PDEs - streszczenie

22-11-2018

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Układy paraboliczno-eliptyczne z różnymi warunkami początkowo-brzegowymi, cześć II

8-11-2018

prof. Petr Vojčák (Mathematical Institute of the Silesian University in Opava, Czech Republic), Coverings and nonlocal symmetries of Lax-integrable PDEs - streszczenie

25-10-2018

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Układy paraboliczno-eliptyczne z różnymi warunkami początkowo-brzegowymi, cześć I

24-05-2017

prof. Ivan Tsyfra (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), O całkowalności pewnej klasy równań ewolucyjnych

10-05-2018

prof. Artur Sergyeyev (Silesian University in Opava, Czech Republic), Recursion operators for multidimensional integrable PDEs - streszczenie

26-04-2018

prof. Oleg I. Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Cartan's method in geometry of differential equations - streszczenie

19-04-2018

Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Nieklasyczna symetria i redukcja liniowego równania dyfuzji z nieliniowym źródłem, część II

12-04-2018

Patryk Sitko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Nieklasyczna symetria i redukcja liniowego równania dyfuzji z nieliniowym źródłem, część I

22-03-2018

mgr Aleksandra Lelito (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Metoda tworzenia układów potencjalnych z wykorzystaniem symetrii punktowych, część III

15-03-2018

mgr Aleksandra Lelito (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Metoda tworzenia układów potencjalnych z wykorzystaniem symetrii punktowych, część II

8-03-2018

mgr Aleksandra Lelito (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Metoda tworzenia układów potencjalnych z wykorzystaniem symetrii punktowych, część I

18-01-2018

prof. Janusz Brzdęk (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), O stabilności S. Ulama - streszczenie

11-01-2018

Jacek Wieczorek (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Warunkowe symetrie Liego-Bäcklunda oraz redukcja równań ewolucyjnych

14-12-2017

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Interdyfuzja wielowymiarowa

7-12-2017

mgr Aleksandra Lelito (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Nonlocal symmetries of Plebanski's second heavenly equation

30-11-2017

prof. Sergii Skurativskyi (Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine), The properties of wave solutions in nonlocal models for structured media with noisy parameters - streszczenie

23-11-2017

dr hab. Oleg Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Cartan's method of equivalence and symmetries of differential equations, part II

19-10-2017

dr hab. Oleg Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Cartan's method of equivalence and symmetries of differential equations, part I - streszczenie

25-05-2017

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Symetrie Liego-Baecklunda i redukcja pewnych uogólnień równań KdV i Burgersa

11-05-2017

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Modele dyfuzji jedno- i wielowymiarowej

27-04-2017

mgr Aleksandra Lelito (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Dowodzenie nieistnienia symetrii uogólnionych wyższych rzędów na podstawie pracy "On symmetries and conservation laws of the Majda–Biello system", Jiřina Vodová-Jahnová, Nonlinear Analysis: Real World Applications 22 (2015) 148–154.

6-04-2017

prof. Roman Popovych (Wolfgang Pauli Institute, Vienna, Austria; Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine), Inverse problem on conservation laws: theory and applications - streszczenie

30-03-2017

dr Olena Karpel (Instytut Fizyki Niskich Temperatur i Inżynierii im. B.I. Wierkina, Charków, Ukraina; Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Polska), Decydujące modele Bratteli-Wierszyka - streszczenie

23-03-2017

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Układ NPP z dryftem

16-03-2017

mgr Grzegorz Kuduk (absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego), Zagadnienie z całkowymi warunkami dla równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego - streszczenie

9-03-2017

prof. Ivan Tsyfra (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Uogólnione symetrie i nieklasyczne rozwiązania nieliniowych równań ewolucyjnych

19-01-2017

dr hab. Oleg I. Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Second deformed cohomologies of symmetry pseudogroups: their finiteness and applications to coverings of differential equations - streszczenie

12-01-2017

mgr Aleksandra Lelito (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Group-invariant solutions to Khokhlov-Zabolotskaya equation

5-01-2017

prof. Ivan Tsyfra (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetria Liego-Backlunda i konstrukcja rozwiązań równań ewolucyjnych - streszczenie

15-12-2016

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Istnienie i jednoznaczność słabych rozwiązań w modelu dyfuzji wieloskładnikowej z prawem Vegarda, część III

8-12-2016

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Istnienie i jednoznaczność słabych rozwiązań w modelu dyfuzji wieloskładnikowej z prawem Vegarda, część II

1-12-2016

Giorgi Baghaturia (Niko Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics of the Georgian Technical University), Some hyperbolic problems for the second order quasi-linear equations of mixed type - streszczenie

24-11-2016

prof. Artur Sergyeyev (Silesian University in Opava, Czech Republic), Dispersionless (3+1)-dimensional integrable hierarchies

27-10-2016

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Znajdowanie nie-niezmienniczych rozwiązań z wykorzystaniem symetrii uogólnionych

20-10-2016

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Istnienie i jednoznaczność słabych rozwiązań w modelu dyfuzji wieloskładnikowej z prawem Vegarda, część I

2-06-2016

dr hab. Oleg I. Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Deformed cohomologies of symmetry pseudogroups and zero-curvature representations of differential equations, part II

19-05-2016

dr hab. Oleg I. Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Deformed cohomologies of symmetry pseudogroups and zero-curvature representations of differential equations, part I - streszczenie

12-05-2016

prof. Ivan Tsyfra (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Redukcja nieliniowych równań różniczkowych za pomocą operatorów symetrii niepunktowej

28-04-2015

prof. Włodzimierz Charotonik (Missouri University of Science and Technology, USA), Mapping hierarchy for dendrytes

21-04-2015

mgr Aleksandra Lelito (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Metoda znajdowania szczególnych, nie-niezmienniczych rozwiązań oparta na grupie rozwarstwień

14-04-2016

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Uogólnione symetrie warunkowe a dokładne rozwiązania równań niecałkowalnych, część II

7-04-2016

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Uogólnione symetrie warunkowe a dokładne rozwiązania równań niecałkowalnych, część I

17-03-2016

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Równania Kuramoto-Sivashinskiego i Kortewega-de Vriesa, część II

10-03-2016

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Równania Kuramoto-Sivashinskiego i Kortewega-de Vriesa, część I

14-01-2016

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Redukcja nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych

17-12-2015

dr hab. Oleg I. Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Deformed cohomologies of symmetry pseudogroups and coverings of differential equations - streszczenie

10-12-2015

mgr Aleksandra Lelito (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Algorytm konstrukcji rozwiązań typu "lampa" na przykładzie równania KPI, część II

3-12-2015

mgr Aleksandra Lelito (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Algorytm konstrukcji rozwiązań typu "lampa" na przykładzie równania KPI, część I

26-11-2015

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Metoda Galerkina dla liniowych równań ewolucyjnych, zastosowania do równań nieliniowych

12-11-2015

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Metoda Galerkina dla równań ewolucyjnych

22-10-2015

prof. Ivan Tsyfra (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), O pewnych zastosowaniach uogólnionych symetrii do równań różniczkowych

15-10-2015

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Realizacje algebry konforemnej i relatywistycznie niezmiennicze równania nieliniowe (w dwuwymiarowej czasoprzestrzeni)

11-06-2015

dr hab. Rafał Kapica (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego), O iteracjach funkcji losowych, operatorach Markowa i perpetuitach - streszczenie

28-05-2015

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Symetrie Liego-Baecklunda równań różniczkowych zwyczajnych i ich zastosowanie do równań cząstkowych typu ewolucyjnego, część II

21-05-2015

dr hab. Oleg I. Morozov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Applications of Lie pseudo-groups to geometry of differential equations - streszczenie

14-05-2015

mgr Aleksandra Lelito (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Construction of all possible similarity solutions invariant under under 1- and 2-parameter symmetry groups of the modified Khokhlov-Zabolotskaya equation u_yy = u_tx + (1/2)*u*(u_x)^2 + u*u_xx - streszczenie

7-05-2015

dr Lucjan Sapa i dr Krzysztof Szyszkiewicz-Warzecha (Wydział Matematyki Stosowanej AGH i Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH), Układy paraboliczno-eliptyczne, część II

23-04-2015

dr Piotr Kalita (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Jednoznaczność wstecz dla dyssypatywnych równań różniczkowych cząstkowych - streszczenie

16-04-2015

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Układy paraboliczno-eliptyczne, część I

9-04-2015

dr Tomasz Świderski (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Własności pewnych rodzin operatorów całkowych

26-03-2015

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Zastosowania przekształceń nielokalnych do generowania rozwiązań nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych

19-03-2015

prof. Ivan Tsyfra (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), O symetriach oraz redukcji nieliniowych równań cząstkowych

12-03-2015

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Symetrie Liego-Baecklunda równań różniczkowych zwyczajnych i ich zastosowanie do równań cząstkowych typu ewolucyjnego, część I

5-03-2015

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Rozwiązania solitonowe w modelach relaksacyjnych typu reakcji-dyfuzji - streszczenie

29-01-2015

dr hab. Massimiliano Rosini (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego), Conservation laws with point constrains on the flow and their applications - streszczenie

18-12-2014

dr Maciej Capiński (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), O dowodach orbit homoklinicznych dla równań różniczkowych

11-12-2014

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Moduły niezmiennicze a redukcja nieliniowych r.r.cz. do układów dynamicznych, część II

04-12-2014

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Moduły niezmiennicze a redukcja nieliniowych r.r.cz. do układów dynamicznych, część I

27-11-2014

mgr Aleksandra Lelito (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Przykłady zastosowań baz cyklicznych reprezentacji o zerowej krzywiźnie do wybranych problemów nieliniowych

13-11-2014

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Układy paraboliczno-eliptyczne

16-10-2014

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Kompaktony w modelu uprzednio naprężonych kul i jego kontynualnym analogu

9-10-2014

mgr Wojciech Likus (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Podejście geometryczne do zagadnienia osobliwych zaburzeń na przykładzie równania Fitzhugh-Nagumo, część II

2-10-2014

mgr Wojciech Likus (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Podejście geometryczne do zagadnienia osobliwych zaburzeń na przykładzie równania Fitzhugh-Nagumo, część I

3-07-2014

prof. Arthur Sergyeyev (Mathematical Institute, Silesian University in Opava), Higher and formal symmetries and complete integrability of scalar nonlinear evolution equations, part III

2-07-2014

prof. Arthur Sergyeyev (Mathematical Institute, Silesian University in Opava), Higher and formal symmetries and complete integrability of scalar nonlinear evolution equations, part II

1-07-2014

prof. Arthur Sergyeyev (Mathematical Institute, Silesian University in Opava), Higher and formal symmetries and complete integrability of scalar nonlinear evolution equations, part I

12-06-2014

dr Czesław Mączka (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Wavefront solutions to nonlinear PDE equations (B.H. Gilding, R. Kersner), część II

5-06-2014

dr Czesław Mączka (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Wavefront solutions to nonlinear PDE equations (B.H. Gilding, R. Kersner), część I

29-05-2014

mgr Wojciech Likus (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Stabilność orbitalna fal w układach hamiltonowskich, część III

22-05-2014

mgr Wojciech Likus (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Stabilność orbitalna fal w układach hamiltonowskich, część II

15-05-2014

prof. Arthur Sergyeyev (Mathematical Institute, Silesian University in Opava), A new class of integrable (3+1)-dimensional dispersionless systems related to contact geometry - streszczenie

8-05-2014

mgr Wojciech Likus (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Stabilność orbitalna fal w układach hamiltonowskich, część I

24-04-2014

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Istnienie i jednoznaczność rozwiązania globalnego układu ewolucyjnego z warunkiem początkowym, część II

10-04-2014

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Istnienie i jednoznaczność rozwiązania globalnego układu ewolucyjnego z warunkiem początkowym, część I

3-04-2014

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Metoda konstruowania nielokalnie powiązanych układów równań różniczkowych cząstkowych

27-03-2014

mgr Wojciech Likus (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Rodzaje stabilność oraz związki pomiędzy nimi dla fal biegnących, na przykładzie układów równań częściowo parabolicznych

13-03-2014

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Analogi kontynualne modeli blokowych litosfery: stabilność rozwiązań kompaktonowych, część II

6-03-2014

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Analogi kontynualne modeli blokowych litosfery: stabilność rozwiązań kompaktonowych, część I

30-01-2014

prof. Ivan Tsyfra (Uniwersytet w Białymstoku), Niezmienniczość liniowych równań różniczkowych zwyczajnych względem grup przekształceń Liego-Backlunda i redukcja równań cząstkowych typu ewolucyjnego.

23-01-2014

dr Tomasz Zabawa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Ekstrema związane, część II

16-01-2014

dr Tomasz Zabawa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Ekstrema związane, część I

12-12-2013

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Symetrie formalne i formalne prawa zachowania, część II

5-12-2013

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Symetrie formalne i formalne prawa zachowania, część I

28-11-2013

prof. Łukasz Stettner (Instytut Matematyczny PAN), Ergodyczność procesu filtracji - historia pewnej pomyłki i prób jej poprawienia

14-11-2013

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Modele kontynualne sprężystych ośrodków blokowych i ich zlokalizowane rozwiązania, część II

7-11-2013

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Modele kontynualne sprężystych ośrodków blokowych i ich zlokalizowane rozwiązania, część I

24-10-2013

prof. Ivan Tsyfra (Uniwersytet w Białymstoku), Uogólnienie niezmienniczości klasycznej i redukcja nieliniowych równań cząstkowych

17-10-2013

mgr Wojciech Likus (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Równania typu FitzHugh-Nagumo: konstrukcja rozwiązań solitonowych oraz badanie ich stabilności, część II

10-10-2013

mgr Wojciech Likus (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Równania typu FitzHugh-Nagumo: konstrukcja rozwiązań solitonowych oraz badanie ich stabilności, część I

20-06-2013

prof. Oleg I. Morozov (Institute of Mathematics and Statistics, University of Tromsø, Norway), Cartan's method of equivalence and its applications in geometry of differential equations, part IV - streszczenie

13-06-2013

prof. Oleg I. Morozov (Institute of Mathematics and Statistics, University of Tromsø, Norway), Cartan's method of equivalence and its applications in geometry of differential equations, part III - streszczenie

6-06-2013

prof. Oleg I. Morozov (Institute of Mathematics and Statistics, University of Tromsø, Norway), Cartan's method of equivalence and its applications in geometry of differential equations, part II - streszczenie

23-05-2013

prof. Oleg I. Morozov (Institute of Mathematics and Statistics, University of Tromsø, Norway), Cartan's method of equivalence and its applications in geometry of differential equations (minicourse) - streszczenie

16-05-2013

dr Tomasz Partyka (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Stabilność rozwiązań kompaktonowych równań typu K(m,n,1)

9-05-2013

prof. Andriy Gusak (Cherkasy National University, Ukraine), Some new mathematical problems of interdiffusion and solid state reaction - streszczenie

18-04-2013

Wojciech Likus (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Warunek wystaczający stabilności solitonów - streszczenie

4-04-2013

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Rozwiązania solitonowe w modelach całkowalnych i niecałkowalnych, część IV

21-03-2013

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Rozwiązania solitonowe w modelach całkowalnych i niecałkowalnych, część III

14-03-2013

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Rozwiązania solitonowe w modelach całkowalnych i niecałkowalnych, część II

7-03-2013

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Rozwiązania solitonowe w modelach całkowalnych i niecałkowalnych, część I - streszczenie

28-02-2013

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Nieliniowa zasada superpozycji

24-01-2013

dr Anna Pudełko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Asymptotic behavior of some nonlocal convection-diffusion equations - streszczenie

17-01-2013

Noemi Bożek (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Stabilność niektórych dokładnych rozwiązań uogólnionego równania konwekcji-reakcji-dyfuzji - streszczenie

10-01-2013

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Existence and uniqueness of a classical solution to some evolution system, część II - streszczenie

13-12-2012

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Existence and uniqueness of a classical solution to some evolution system, część I - streszczenie

6-12-2012

prof. Iwan Tsyfra (Uniwersytet w Białymstoku), Uogólnione symetrie i redukcja równań różniczkowych - streszczenie

29-11-2012

Wojciech Likus (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Stabilizacja niestabilności solitonowych przy użyciu dyspersji wyższego rzędu - streszczenie

22-11-2012

prof. Oleg I. Morozov (Institute of Mathematics and Statistics, University of Tromsø, Norway), Lie pseudo-groups and geometry of differential equations - streszczenie

15-11-2012

prof. Sergiy Skurativskyi (Subbotin Institute of geophysics NAS of Ukraine), On the localized wave solutions to the models for complex media with oscillating inclusions - streszczenie

8-11-2012

dr Czesław Mączka (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Różniczkowe bazy Gröbnera

25-10-2012

prof. Vsevolod Vladimirov i dr Czesław Mączka (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Różniczkowe bazy Gröbnera i ich wykorzystanie

18-10-2012

prof. Arthur Sergyeyev (Mathematical Institute, Silesian University in Opava), Coupling constant metamorphosis as an integrability-preserving transformation for general finite-dimensional dynamical systems and ODEs - streszczenie

11-10-2012

mgr Tomasz Kułaga (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Dynamika symboliczna - hiperboliczne iterowane układy funkcyjne

28-06-2012

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Metody monotoniczne dla równan różniczkowo-funkcyjnych cząstkowych

13-06-2012

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Rozwiązania solitonowe równań typu hydrodynamicznego uwzględniających nielokalność przestrzenną: istnienie, stabilność oraz własności dynamiczne

6-06-2012

prof. Denis Blackmore (Department of Mathematical Sciences, New Jersey Institute of Technology), Infinite-dimensional flow field models: intergrability, wave propagation, vortex invariants and a helicity theorem

30-05-2012

Wojciech Likus (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Stabilność fal solitonowych, część II

23-05-2012

Wojciech Likus (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Stabilność fal solitonowych, część I

16-05-2012

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Algebraiczne kryteria linearyzacji równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu, część II

9-05-2012

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Algebraiczne kryteria linearyzacji równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu, część I

25-04-2012

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Istnienie rozwiązania nieliniowego nielokalnego ewolucyjnego układu równań różniczkowych, część III

18-04-2012

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Istnienie rozwiązania nieliniowego nielokalnego ewolucyjnego układu równań różniczkowych, część II

11-04-2012

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Istnienie rozwiązania nieliniowego nielokalnego ewolucyjnego układu równań różniczkowych, część I

4-04-2012

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie uogólnione i prawa zachowania, część IV

28-03-2012

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie uogólnione i prawa zachowania, część III

21-03-2012

prof. Sergij Kużel (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), On Lax-Phillips method in scattering theory

14-03-2012

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie uogólnione i prawa zachowania, część II

7-03-2012

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie uogólnione i prawa zachowania, część I

25-01-2012

dr Anna Pudełko i prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Lemat Poincarégo i jego uogólnienia

18-01-2012

dr Anna Pudełko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Lemat Poincarégo, część II

11-01-2012

dr Anna Pudełko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Lemat Poincarégo, część I

4-01-2012

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Stabilność rozwiązań stacjonarnych i typu fali biegnącej układów równań ewolucyjnych, część II

14-12-2011

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Stabilność rozwiązań stacjonarnych i typu fali biegnącej układów równań ewolucyjnych, część I

7-12-2011

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Operator rekursji dla symetrii uogólnionych, część II

30-11-2011

mgr Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Operator rekursji dla symetrii uogólnionych, część I

23-11-2011

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie uogólnione i prawa zachowania, część V

16-11-2011

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie uogólnione i prawa zachowania, część IV

9-11-2011

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie uogólnione i prawa zachowania, część III

26-10-2011

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie uogólnione i prawa zachowania, część II

19-10-2011

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie uogólnione i prawa zachowania, część I

12-10-2011

dr Elżbieta Sowa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Rozszerzenia Picarda-Vessiota dla ciał rzeczywistych

05-10-2011

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Limit cycles in slow-fast systems

15-06-2011

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Algorytm znajdujący krzywe algebraiczne

8-06-2011

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie układów hamiltonowskich

1-06-2011

Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Zastosowanie symetrii do linearyzacji nieliniowych równań ewolucyjnych

25-05-2011

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie układów hamiltonowskich

18-05-2011

Wojciech Rzeszut (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Zastosowanie symetrii do linearyzacji nieliniowych równań ewolucyjnych

11-05-2011

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Symetrie hamiltonowskie

04-05-2011

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), O błędnych wnioskach i uogólnieniach przy zastosowaniu metody anzatzów do hierarchii równań typu Burgersa

20-04-2011

dr Czesław Mączka (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Bazy Groebnera-cd

13-04-2011

dr Czesław Mączka (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Bazy Groebnera-cd

06-04-2011

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Porównanie rozwiązań

23-03-2011

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Równania paraboliczne

16-03-2011

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Równania paraboliczne

9-03-2011

dr Czesław Mączka (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Bazy Groebnera

02-03-2011

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Funkcja Evansa jako narzędzie badań stabilności równań ewolucyjnych

19-01-2011

dr Mirosław Luśtyk (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Zastosowanie wielomianów parabolicznych do konstrukcji rozwiązań zagadnień początkowo-brzegowych

12-01-2011

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Funkcja Evansa jako narzędzie badań stabilności równań ewolucyjnych

15-12-2010

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Równania z opóźnieniem

08-12-2010

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Nieliniowe równania ewolucyjne: badania stabilności rozwiazań oparte na analizie funkcji Evansa

24-11-2010

dr Ekaterina Kutafina/prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Metoda Adomiana dla równań zwyczajnych/Badania stabilności rozwiazań oparte na analizie funkcji Evansa

24-11-2010

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Metoda Adomiana i stabilność rozwiązań dokładnych

17-11-2010

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Równania aksonów nerwowych -liniowa aproksymacja, stabilność

10-11-2010

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Równania aksonów nerwowych -liniowa aproksymacja, stabilność

03-11-2010

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Równanie Burgersa: stabilność fali uderzeniowej

27-10-2010

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Równanie Burgersa: stabilność fali uderzeniowej

20-10-2010

dr Tomasz Zabawa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Twierdzenie Sturma-Liouville'a

13-10-2010

dr Tomasz Zabawa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Twierdzenie Sturma-Liouville'a

06-10-2010

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Niestabilność rozwiązania solitonowego równania typu reakcji-dyfuzji

19-05-2010

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Istnienie słabych rozwiązań równań ewolucyjnych

12-05-2010

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Istnienie słabych rozwiązań równań ewolucyjnych

05-04-2010

dr Tomasz Zabawa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Układy nieskończone równań parabolicznych

28-04-2010

dr Tomasz Zabawa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Układy nieskończone równań parabolicznych

21-04-2010

dr Tomasz Świderski (Uniwersytet Pedagogiczny), Operatory Durrmeyera

14-04-2010

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Nierówności różniczkowo- i różnicowo-funkcyjne. Oszacowania rozwiazań równan. Zastosowania w metodach numerycznych

17-03-2010

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Formy normalne-bifurkacja Hopfa

10-03-2010

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Formy normalne

03-03-2010

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Rozwiązania analityczne dla układów dynamicznych

10-02-2010

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Stabilność rodziny rozwiązań uogólnionego równania reakcji-konwekcji-dyfuzji

28-01-2010

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Badanie stabilności rozwiązań

21-01-2010

prof. Vsevolod Vladimirov/ dr K. Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Badanie stabilności rozwiązań

14-01-2010

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Dolne ograniczenie na prędkość propagacji rozwiązania typu kink w równaniu Fishera oraz badanie stabilności

7-01-2010

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Dolne ograniczenie na prędkość propagacji rozwiązania typu kink w równaniu Fishera oraz badanie stabilności

16-12-2009

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Rozwiązania przybliżone - metoda Adomiana

09-12-2009

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Badanie asymptotycznych własności rozwiązań równań parabolicznych metodami entropijnymi

2-12-2009

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Badanie asymptotycznych własności rozwiązań równań parabolicznych metodami entropijnymi

25-11-2009

dr Czesław Mączka (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Bazy Groebnera

18-11-2009

dr Czesław Mączka (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Bazy Groebnera

04-11-2009

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Metody otrzymywania rozwiązań dokładnych - K. Volosov

28-10-2009

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Badanie asymptotycznych własności rozwiązań równań parabolicznych metodami entropijnymi

21-10-2009

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Rozwiązania kompaktonowe - problemy otwarte

20-05-2009

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Rozwiązania kompaktonowe w modelach hydrodynamicznych

28-04-2009

dr Tomasz Świderski (Uniwersytet Pedagogiczny), Rozwiązania okresowe równania Burgersa na półprostej

22-04-2009

dr Tomasz Świderski (Uniwersytet Pedagogiczny), Rozwiązania okresowe równania Burgersa na półprostej

01-04-2009

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Prawa zachowania a symetrie uogólnione

25-03-2009

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Prawa zachowania a symetrie uogólnione

18-03-2009

dr Anna Pudełko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Asymptotyki pośrednie-c.d.

11-03-2009

dr Adam Mahdi (Universitat Autonoma de Barcelona), Darboux theory of integrability

04-03-2009

dr Anna Pudełko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Asymptotyki pośrednie - cd.

25-02-2009

dr Anna Pudełko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Asymptotyki pośrednie - cd.

18-02-2009

dr Anna Pudełko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Asymptotyki pośrednie - cd.

04-02-2009

dr Anna Pudełko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Asymptotyki pośrednie - cd.

28-01-2009

dr Anna Pudełko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Asymptotyki pośrednie - cd.

21-01-2009

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Wymiary, podobieństwo, asymptotyki pośrednie.

14-01-2009

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Wymiary, podobieństwo, asymptotyki pośrednie.

7-01-2009

prof. Vsevolod Vladimirov (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Wymiary, podobieństwo, asymptotyki pośrednie. I trochę o tym, jak J. Taylor poskromił CIA

17-12-2008

dr Anna Pudełko (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Asymptotyki pośrednie

10-12-2008

mgr Piotr Żuraniewski (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Metoda wykrywania zmian w parametrze modelu M/M/inf przez redukcję do problemu wariacyjnego

03-12-2008

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Zbieżność do rozwiązania typu fali biegnącej dla nieliniowego równania reakcji-dyfuzji

26-11-2008

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Zbieżność do rozwiązania typu fali biegnącej dla nieliniowego równania reakcji-dyfuzji

19-11-2008

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Zbieżność do rozwiązania typu fali biegnącej dla nieliniowego równania reakcji-dyfuzji

12-11-2008

dr Lucjan Sapa (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Zbieżność do rozwiązania typu fali biegnącej dla nieliniowego równania reakcji-dyfuzji

16-10-2008

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Prawa zachowania a symetrie uogólnione

9-10-2008

dr Ekaterina Kutafina (Wydział Matematyki Stosowanej AGH), Prawa zachowania a symetrie uogólnione

 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Matematyki Stosowanej