Z życia katedrySabbatical w KMD

listopad 2022

Od początku października do końca września 2023 r. przebywa u nas Sibel Özkan z Gebze Technical University w Turcji. Jest pierwszym profesorem matematyki, który spędza swój roczny sabbatical na WMS! Sibel Özkan współpracuje z Mariuszem Meszką.
(foto)

9th Polish Combinatorial Conference

wrzesień 2022

W ośrodku badawczo-konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie od 18 do 24 września 2022 r. odbyła się 9. Polska Konferencja Kombinatoryczna. Ten cykl konferencji adresowany jest przede wszystkim do młodych polskich kombinatoryków. Naszą katedrę reprezentowało sześć osób, w tym troje doktorantów. AGH jest współorganizatorem tych konferencji, obok UAM, PAN, PW, UJ i UW. Od wielu lat członkiem Komitetu Naukowego jest Mariusz Woźniak. Od następnego spotkania w 2024 r. będzie nim także Jakub Przybyło, a w skład Komitetu Organizacyjnego wejdą Monika Pilśniak i Aleksandra Gorzkowska, która już w tym roku pełniła obowiązki organizacyjne.
(foto) (foto)

KMD na MGTC 2022

wrzesień 2022

Aż 6 osób z naszej katedry wzięło udział w Maribor Graph Theory Conference (11-15 września 2022 r.), dedykowanej 60. urodzinom Sandiego Klavžara. Z tej okazji przygotowaliśmy jubilatowi prezent w postaci wydruku jego matematycznego drzewa genealogicznego. Wręczenie go przez Mariusza Woźniaka zostało odnotowane nawet w mariborskiej gazecie codziennej! Mariusz Woźniak wygłosił także zaproszony wykład plenarny. Specjalną sesję poświęconą zasługom Wilfrieda Imricha dla rozwoju teorii grafów w Słowenii, a szczególnie na Uniwersytecie Mariborskim, poprowadziła Monika Pilśniak, która nie omieszkała skorzystać z okazji, by przypomnieć także jego zasługi naukowe dla KMD jako profesora wizytującego AGH.
(foto)

Cracow Summer School in Discrete Mathematics

lipiec 2022

W dniach 4 - 8 lipca 2022 r. w Krakowie odbyła się pierwsza Krakowska Szkoła Letnia z Matematyki Dyskretnej. Uczestniczyło w niej 33 młodych matematyków z 12 krajów z 4 kontynentów! Wykłady i ćwiczenia z dwóch nowoczesnych działów matematyki dyskretnej: perkolacji i granic kombinatorycznych były prowadzone przez dwóch czołowych ekspertów z tych dziedzin Tobiasa Müllera (Uniwersytet w Groningen, Holandia) i Daniela Kráľa (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy). Zajęcia odbywały się na WMS oraz w siedzibie krakowskiego oddziału NBP przy ul. Basztowej. Szkoła odbyła się w ramach odchodów 25-lecia WMS i była dużym sukcesem Moniki Pilśniak, która po raz pierwszy znalazła zrozumienie i wsparcie dziekana WMS dla takiej formy promowania Wydziału i Katedry. Warto podkreślić, że owocem jest także nawiązana aktywna współpraca naukowa z Tobiaszem Müllerem, który właśnie gości w swoim zespole w Groningen Jakuba Kwaśnego. Zapewne szkoła będzie miała kontynuację w następnych latach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cssdm.agh.edu.pl.
(foto)

9th Cracow Conference on Graph Theory

czerwiec 2022

W dniach 5 - 10 czerwca 2022 r. w hotelu ,,Perła Południa" w Rytrze odbyła się 9. Krakowska Konferencja z Teorii Grafów. Wzięło w niej udział 72 matematyków z 16 krajów. To wydarzenie zainaugurowało obchody 25-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. Program naukowy obejmował 6 zaproszonych wykładów plenarnych, 35 komunikatów naukowych i sesję problemową. Odbyła się także specjalna sesja urodzinowa Mariusza Woźniaka z udziałem czterech zagranicznych współautorów prac Jubilata, przygotowana przez jego doktorantów. Udział zaproszonych gości oraz doktorantów był częściowo dofinansowany przez MEiN oraz WMS AGH. Więcej informacji, w tym zdjęcia z konferencji, można znaleźć na stronie W dniach www.9ccgt.agh.edu.pl.
(foto)

Jubileusz Mariusza Woźniaka

styczeń 2022

18 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste spotkanie Katedry z okazji jubileuszu Mariusza Woźniaka. W okolicznościowych przemowach podkreślano zasługi Mariusza jako mentora z charyzmą i wybitnego organizatora nauki. Jednym z najważniejszych priorytetów jego działania jest wyuczyć perfekcyjnie przygotowanych następców, by dzieła, które tworzy, mogły być kontynuowane i rozwijać się z pożytkiem dla Wydziału, Katedry i poszczególnych osób. Mamy nadzieję, że Mariusz jeszcze wiele lat będzie liderem naukowym naszej Katedry.
(foto) (foto) (foto)

Laur Dydaktyka AGH

październik 2020

28 października 2020 r. na uroczystej gali ogłoszono zwycięzców I edycji konkursu ,,Laur Dydaktyka AGH". Bardzo się cieszymy, że wyróżnienie w kategorii ,,opiekun koła" otrzymała nasza Koleżanka Monika Pilśniak. Miarą jej sukcesu jest to, że na AGH jest 139 kół naukowych, oraz to, że rekomendacje i rozstrzygnięcia w konkursie pochodziły wyłącznie od studentów. Serdeczne gratulacje, Moniko!
(foto)
Więcej informacji na stronie internetowej AGH https://www.agh.edu.pl/info/article/laur-dydaktyka-agh-znamy-nazwiska-nauczycieli-akademii-szczegolnie-docenionych-przez-studentow/


Laureaci konkursu ,,Nieprzeciętni" z KMD

czerwiec 2020

Miło nam poinformować, że dwaj nasi Koledzy Lech Adamus i Jakub Przybyło zajęli pierwsze dwa miejsca w tegorocznej edycji konkursu ,,Nieprzeciętni" o tytuł najlepszego dydaktyka Wydziału Matematyki Stosowanej AGH.
(foto) (foto)
Była to druga edycja konkursu organizowanego przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, w której głosy oddało ponad 200 studentów naszego Wydziału. Serdecznie gratulujemy Laureatom!


Zdalna obrona pracy doktorskiej

czerwiec 2020

4 czerwca 2020 odbyła się pierwsza na naszym Wydziale (i zapewne nie tylko) publiczna obrona pracy doktorskiej w formie zdalnej. Korzystając z łącza internetowego wzięło w niej udział prawie 30 osób, a na sali obecnych było dalszych 10 osób.
(foto)
Serdecznie gratulujemy doktorantce Magdalenie Tyniec-Motyce i jej promotorowi Mariuszowi Meszce.


Wykładowe tournée Moniki Pilśniak w Słowenii

październik 2019

W tygodniu 14-18 października 2019 r. Monika Pilśniak, jako laureatka pierwszej edycji nagrody im. Petry Šparl Słoweńskiego Towarzystwa Matematyki Dyskretnej i Stosowanej dla młodych matematyczek, wygłosiła trzy różne wykłady na wszystkich trzech słoweńskich publicznych uniwersytetach w Mariborze, Lublanie i Koprze, prezentując w nich wyniki swoich badań, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych, uzyskanych po otrzymaniu nagrody.
(foto)
Ogłoszenie laureatki drugiej edycji nagrody im. Petry Šparl nastąpi 11 lipca 2020 r. na uroczystości zakończenia 8. Europejskiego Kongresu Matematyki w Portorożu.


Śladami kobiet w matematyce

wrzesień 2019

W dniach od 31 sierpnia do 2 września 2019 r. na naszym wydziale w ramach cyklu „Śladami kobiet w matematyce" odbyła się konferencja "On the Trail of Women in Mathematics – in Honor of Sofia Kowalewska" organizowana przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce oraz Wydział Matematyki Stosowanej AGH we współpracy z Polskim Towarzystwem Matematycznym oraz Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
(foto)
Organizatorkami sesji tematycznej poświęconej matematyce dyskretnej były Sylwia Cichacz-Przeniosło i Agnieszka Gőrlich.


Heredytarnia 2018

październik 2018

W dniach 24-25 października 2018 w pięknie położonym w Beskidzie Średnim hotelu "Beskidzki Raj" odbyły się 21. warsztaty nt. właściwości dziedzicznych grafów "Heredytarnia 2018".
(foto)
Uczestnicy z Austrii, Polski, Słowacji i Słowenii dyskutowali o perspektywach problemów dotyczących dziedzicznych właściwości grafów. Wybrano prezesa klubu "Heredytania" na rok 2019 - Iztoka Peterina z Uniwersytetu w Mariborze.


The 2018 Petra Šparl Award dla Moniki Pilśniak

maj 2018

Monika Pilśniak została laureatką pierwszej edycji międzynarodowej nagrody im. Petry Šparl dla młodych matematyczek, ustanowionej przez Słoweńskie Towarzystwo Matematyki Dyskretnej i Stosowanej. Ceremonia ogłoszenia werdyktu kapituły pod przewodnictwem Marstona Condera (na zdjęciu pierwszy od prawej) z Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii odbyła się 27 maja br. na konferencji "Graphs, groups and more" w Koprze z udziałem ponad stu matematyków z prawie 30 krajów. Laureatka wygłosiła na niej specjalny zaproszony wykład. W ramach nagrody została także zaproszona do wygłoszenia wykładów na wszystkich trzech publicznych uniwersytetach słoweńskich: w Koprze, Lublanie i Mariborze. Została też na stałe włączona w skład kapituły nagrody. Więcej informacji w najnowszym numerze Ars Mathematica Contemporanea.
(foto) (foto)
Słoweńska matematyka dyskretna to wyjątkowy fenomen. W tym 2-milionowym kraju w ciągu niespełna 40 lat powstała liczna i bardzo silna grupa specjalistów z matematyki dyskretnej, o czym m.in. świadczą liczby: 93 doktoraty i po 2500 cytowań wg MathSciNet prac Sandiego Klavžara, Dragana Marušicza (na zdj. pierwszy od lewej) i Bojana Mohara. Najbliższy 8. Europejski Kongres Matematyki odbędzie się w Portorożu w lipcu 2020 r. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest pierwszy w Słowenii profesor matematyki dyskretnej Tomaž Pisanski (na zdj. drugi od lewej), a wiceprzewodniczącą Klavdija Kutnar (wymieniona w werdykcie kapituły nagrody im. Petry Šparl jako jedna z kandydatek do tej nagrody; nb. współpromotor rozprawy doktorskiej naszego kolegi Pawła Peteckiego).


Seminarium 500+ w Katedrze Matematyki Dyskretnej

maj 2018

(foto) (foto) (foto)
We wtorek 8 maja 2018 r. odbyło się uroczyste seminarium Katedry Matematyki Dyskretnej. Okazją do uroczystej oprawy (zamiast drożdżówek - okazjonalny tort!) był fakt, że było to spotkanie nr 500 licząc od chwili, gdy prof. Mariusz Woźniak założył stronę www seminarium i zapoczątkował jego pisaną historię. Seminarium nr 1. odbyło się 2 grudnia 1999 r. i wystąpił na nim prof. Peter Mihok z Koszyc. Na seminarium nr 500. wykład wygłosił jego doktorant prof. Gabriel Semanišin.

Naprawdę spotkań było 500 + nieznana liczba. Seminarium z matematyki dyskretnej na AGH zostało bowiem zainicjowane na początku lat siedemdziesiątych przez prof. Zdzisława Skupnia. W późniejszych latach seminarium było kierowane przez prof.prof. Adama Pawła Wojdę, Mariusza Woźniaka, Mariusza Meszkę, a obecnie przez Jakuba Przybyłę. W czasie spotkania dziekan Vsevolod Vladimirov wręczył wiązanki kwiatów prof.prof. Woźniakowi i Skupniowi.

Prof. Gabriel Semanišin wykorzystał seminarium 500+, by jako dziekan Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu P.J. Šafárika w Koszycach wręczyć prof. Mariuszowi Woźniakowi Brązowy Medal Zasługi tegoż wydziału w uznaniu jego wieloletniej, owocnej współpracy. Gratulujemy!
(foto) (foto) (foto)W nowej "Kawiarni Szkockiej"

kwiecień 2018

(foto) (foto)
Podczas wycieczki do Lwowa 7 kwietnia 2018 r. Wilfried Imrich, Rafał Kalinowski, Monika Pilśniak i Leonid Płachta odwiedzili nową kawiarnię "Szkocką" (otwartą w 2015 r. w pobliżu nieistniejącej już legendarnej Kawiarni Szkockiej). Można w niej zobaczyć portrety polskich matematyków pracujących przed wojną we Lwowie oraz przejrzeć replikę sławnej "Księgi Szkockiej". W nowej "Księdze Szkockiej" można wpisywać otwarte problematy matematyczne, co też zrobiliśmy.
(foto)Współpraca z Uniwersytetem w Meszhedzie

marzec 2018

(foto) (foto) (foto)
Na zaproszenie prof. Madjida Mirzavaziriego z Katedry Matematyki Teoretycznej Uniwersytetu im. Ferdowsiego w Meszhedzie (دانشگاه فردوسی مشهد), Rafał Kalinowski i Monika Pilśniak poprowadzili szkołę zimową z teorii grafów w marcu 2018 r. W wykładach uczestniczyło prawie trzydzieścioro pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i doktorantów.

Współpracę z Uniwersytetem w Meszhedzie rozpoczęliśmy w 2016 r., gdy na półrocznym stażu był u nas ówczesny doktorant Mohammad Hadi Shekarriz. Potem w lipcu 2017 r. gościliśmy na seminarium matematyki dyskretnej prof. Mirzavaziriego.
(foto)Wilfried Imrich doktorem honoris causa

styczeń 2018

(foto) (foto)
Prof. Wilfried Imrich (Montanuniversität Leoben, Austria) otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia). Uroczystość odbyła się 31 stycznia 2018.

Od 9 lat prof. Wilfried Imrich jest profesorem wizytującym naszego wydziału i prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem wykłady dla studentów WMS (a bywa, że i studentów informatyki AGH). Współpracuje także naukowo z Katedrą Matematyki Dyskretnej. Obecnie jest kierownikiem ze strony austriackiej polsko-austriackiego projektu " Symmetry breaking by colourings" (ze strony polskiej jest nim dr Monika Pilśniak).

Po raz kolejny 5 marca 2018 Profesor rozpocznie cykl wykładów dla naszych studentów i doktorantów. Tym razem pod tytułem "Products of directed and undirected graphs".


Prezydent Hereditarnia Club z WMS

wrzesień 2017

W dniach 22-24 września 2017 odbył się jubileuszowy 20th Hereditarnia Workshop. Tym razem w Szklarskiej Porębie, naukowcy z Austrii, Słowenii, Słowacji i Polski dzielili się nowymi wynikami dotyczącymi własności dziedzicznych grafów. Hereditarnia Club zrzesza ponad 65 matematyków z Europy, Południowej Afryki i Stanów Zjednoczonych, w tym czterech z Katedry Matematyki Dyskretnej AGH. Zwyczajowo odbyły się wybory - Prezydentem Elektem na rok 2018 jest dr hab. Rafał Kalinowski, który wygłosił referat zaproszony.


Mariusz Woźniak jurorem nagrody PTM

czerwiec 2017

Z przyjemnością informujemy, że uchwałą Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. dr hab. Mariusz Woźniak został powołany w skład Jury Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha oraz Nagrody PTM dla młodych matematyków na kadencję 2018-2020.


Pożeganie gościa z Iranu

marzec 2016

(foto) (foto)
Od września 2015 do marca 2016 gościł u nas Mohammad Hadi Shekarriz doktorant z Uniwersytetu Ferdowsi w Meszhedzie (Iran). Brał czynny udział w pracach GTG. Wygłosił dwa referaty na seminarium Katedry (ostatni 23 lutego 2016 r.) i kilka referatów roboczych na spotkaniach czwartkowych GTG (ostatni 3 marca 2016 r.).


Studenckie Koło Naukowe Matematyków Dyskretnych

wrzesień 2015

(foto)
Grupa studentów twórczo zainteresowanych matematyką dyskretną aktywnie działała już od kilku semestrów na naszym wydziale. Uczestnicząc w seminariach, wykazywali żywą chęć poznania i stosowania różnorodnych metod badawczych, próbując swoich sił w teorii grafów.

Decyzją pani prorektor Anny Siwik dnia 29 września br. zostało powołane Koło Naukowe Matematyków Dyskretnych Żmirłacz" przy Wydziale Matematyki Stosowanej. Pierwszy zarząd koła to: prezes Jakub Kwaśny, wiceprezes Monika Bednarz, sekretarz Angelika Dudzik. Opiekunami naukowymi zostali dr Monika Pilśniak i dr Jakub Przybyło.

Studenci planują skupić działalność w trzech sekcjach: STG (strukturalna teoria grafów), MPAT (metody probabilistyczne, algebraiczne i topologiczne) i PA (problemy algorytmiczne).


LaBRI Cracovie

czerwiec 2015

(foto) (foto)
Goście z LaBRI Bordeaux czyli Olivier Baudon i Herve Hocquard.


Herve Hocquard na seminarium KMD

czerwiec 2015

(foto)
9 czerwca 2015 podczas seminarium KMD referat wygłosił Herve Hocquard.


Olivier Baudon na seminarium KMD

czerwiec 2015

(foto)
Olivier Baudon wygłosił referat podczas katedralnego seminarium "Matematyka Dyskretna" 2 czerwca 2015.


Wilfried Imrich - herzlich willkommen!

maj 2015

(foto) (foto) (foto)
14 maja 2015 Wilfried Imrich gościł na seminarium KMD.


Erika Škrabuľáková na spotkaniu GTG

maj 2015

(foto) (foto) (foto) (foto)
28 maja 2015 uczestnikiem spotkania Grupy Teorii Grafów była Erika Škrabuľáková.


Juliem Bensmail na spotkaniu GTG

kwiecień 2015

(foto)
Juliem Bensmail wziął udział w spotkaniu GTG 16 kwietnia 2015.


Referat ... o kulach

marzec 2015

(foto) (foto) (foto)
26 marca 2015 na spotkaniu Grupy Teorii Grafów swój referat wygłosił pracownik naszej katedry Jakub Przybyło. Jak donoszą obecni na spotkaniu, choć referujący był o kulach, to jednak referat nie był ani trochę kulawy.


Zmiana warty w Heredytarnii

styczeń 2015

(foto) (foto) (foto)
Mirko Horňák, niedawny prezydent Heredytanii, gościł‚ na seminarium 23 stycznia 2006. Na ostatnim zdjęciu wspólnie ze swoim następcą Mariuszem Woźniakiem.


Andre Raspaud na seminarium

październik 2014

Andre Raspaud Andre Raspaud
Andre Raspaud (LaBRI Bordeaux, France) wygłosił referat na seminarium MD.


Nasi goście z LaBRI

listopad 2013

(foto) (foto) (foto)
Dwaj nasi koledzy z Laboratorie Bordelais de Recherche en Informatique, Olivier Baudon i Julien Bensmail, byli naszymi gośćmi w dniach 1-11 listopada 2011. Julien w ramach seminarium Matematyka Dyskretna wygłosił referat "Imposing vertex-part relationships while arbitrarily partitioning a graph"


Sesja wyjazdowa GTG

październik 2012

(31kB)
W dniu 18 paŸdziernika 2012, tradycyjne czwartkowe spotkanie robocze Grupy Teorii Grafów odbyło się w Rabce. Referat w Parku Zdrojowym wygłosił Rafał Kalinowski "0 dowolnie podzielnych iloczynach kartezjańskich".


Staż w Katedrze Matematyki Dyskretnej

październik 2012

Julien Bensmail
W dniu 7 paźŸdzienika 2012 r. opuścił nas Julien Bensmail z LaBRI (Bordeaux). Julien był pierwszym doktorantem, który odbywał u nas miesięczny staż.Snark czyli żmirłacz

grudzień 2009

W grudniu 2009 odbyło sie uroczyste zebranie Katedry. W ten oto sposób uczczono zmianę statusu - bo to jedyna zmiana jaka nastąpiła - kolegi Zdzisławia Skupnia.

Prócz okolicznościowych przemów i fantastycznego menu, wart odnotowania jest prezent, jakim katedra obdarowała swego ojca-założyciela.

Spór o to, czy zwać się powinien żmirłaczem czy snarkiem, trwa od lat i końca jego nie widać.

Z pewnością wiadomo natomiast, że potwór ów miał w pysku limeryk:

Raz jeden Zdzisław z Krakowa, profesor matematyki,
Miał także w dziedzinie polowań, znane i cenne wyniki.
Pozwólcie, że wytłumaczę,
że chodzi tu o żmirłacze,
a nie, że strzelał byki.


Na drugim zdjęciu obdarowany ilustruje znaną hipotezę że każdy żmirłacz ma, w odpowiednio dobranych jednostkach, długość e.


(foto)
(foto)Jean-François Saclé na seminarium

grudzien 2009

(foto) (foto) (foto)
Jean-François Saclé wygłosił referat na seminarium 8 grudnia 2009.


Alex Rosa na zakończenie sezonu

czerwiec 2009

(foto) (foto)
Zakończenie sezonu 2008/2009 uświetniła wizyta prof. Alexa Rosy (McMaster University, Kanada).


Gabriel Semanišin z wizytą

maj 2009

(foto) (foto) (foto)
Gabriel Semanišin zaprezentował swoje prace na seminarium 12 maja 2009.


Henri Thuillier na seminarium

lipiec 2007

(foto)
Henri Thuillier był naszym gościem na seminarium 2 lipca 2007.


Gyula O.H. Katona w Krakowie

luty 2007

(foto) (foto) (foto) (foto)
Gyula O.H. Katona gościł na seminarium 20 lutego 2007.


Goście z Leoben

styczeń 2007

(foto) (foto)
Wilfried Imrich i Clemens Brand byli obecni na seminarium 18 stycznia 2007.


Dalibor Fronček na seminarium

styczeń 2007

(foto)
Dalibor Fronček z wizytą na seminarium 16 stycznia 2007.


Anthony Hilton u nas

listopad 2006

(foto)
Anthony Hilton wygłosił referat na seminarium 7 listopada 2006.


Hal Kierstead z wizytą

pażdziernik 2006

(foto) (foto)
Hal Kierstead był obecny na seminarium 19 października 2006.


Mirko Horňák u nas

styczeń 2006

(foto) (foto)
Mirko Horňák znów w Krakowie - na seminarium 23 stycznia 2006.


Goście z Orsay

grudzien 2005

(foto) (foto) (foto)
Evelyne Flandrin i Hao Li z LRI z wizytą na seminarium 20 grudnia 2005.


Goście z Koszyc

marzec 2005

(foto) (foto)
Peter Mihók i Jozef Bucko uczestniczyli w seminarium 22 marca 2005.


Vera T. Sós w Krakowie

listopad 2004

(foto) (foto)
Vera T. Sós w Krakowie - na seminarium 9 listopada 2004.