Dr Katarzyna Czyżewska (Korbel)
Materiały dla studentów wydziału GGiOŚ

kierunek: Geofizyka


Matematyka I

      Wykład 1
       Wykład 2Matematyka III

   
     Wykład 1 
    Wykład 2

    


Metody matematyczne w geofizyce
  
    

   
  

    
         

Materiały dla studentów wydziału GGiOŚ

kierunek: Inżynieria Środowiska

przedmiot: matematykaMatematyka I

    Wykład 1
     Wykład 2   

 


Matematyka III
      
   


Materiały dla studentów wydziału GGiOŚ

kierunek: Ekologiczne Źródła Energii

przedmiot: matematyka


Matematyka I

    Wykład 1
   
Wykład 2


Matematyka III

    

  
 


Materiały dla studentów wydziału GGiOŚ

kierunek: Ochrona Środowiska II stopień

przedmiot: matematyka

Matematyka III

    
Materiały dla wydziału GiG

kierunek Górnictwo i Geologia z przedmiotu matematyka studia niestacjonarne


Matematyka I

     
       
     
      
      
      
      
       
Ćwiczenia